Monday, 06/07/2020 - 00:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN DƯƠNG
 • Đoàn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0978138405
  • Email:
   doanhuesd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu tưg tháng 01/2019

 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0978761686
  • Email:
   ntxuan.phongsd@tuyenquang.edu.vn
 • Đỗ Trọng Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982139131
  • Email:
   ddduong.phongsd@tuyenquang.edu.vn