Sunday, 05/07/2020 - 23:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN DƯƠNG
 • Nguyễn Tuấn Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989752214
  • Email:
   ntvu.phongsd@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Mới thi đõ Chuyên viên Phòng GD&ĐT từ 2018 (trước là PHT trường TH Thượng Ấm)

 • Nguyễn Tiến Triển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982753889
  • Email:
   nttrien.phongsd@tuyenquang.edu.vn