Monday, 06/07/2020 - 00:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN DƯƠNG
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01693840166
  • Email:
   thao.hytq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển công tác từ tháng 03/2019

 • Lê Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988345298
  • Email:
   lhanh.phongsd@tuyenquang.edu.vn